نصيحت كردن پلیس آگاهی پارکینگ قانونی

نصيحت كردن: پلیس آگاهی پارکینگ قانونی دوربین اردبیل تحقیقات فرزند پرونده دوربین

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی واکنش اسحاق جهانگیری به دستگیری برادرش

معاون اول رییس جمهوری گفت: امیدوارم دستگیری برادرم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون جهت همه یکسان اجراء شود. 

واکنش اسحاق جهانگیری به دستگیری برادرش

واکنش اسحاق جهانگیری به دستگیری برادرش

عبارات مهم : سیاسی

معاون اول رییس جمهوری گفت: امیدوارم دستگیری برادرم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون جهت همه یکسان اجراء شود.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در تصویر العمل به دستگیری برادرش در صفخه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:

واکنش اسحاق جهانگیری به دستگیری برادرش

«اطلاع دقیقی از دلیل،چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم،البته وی هیچگونه مسولیت و فعالیت دولتی ندارد.

مساله قابل آینده نگری بودوباید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون جهت همه یکسان اجراء شود.»

معاون اول رییس جمهوری گفت: امیدوارم دستگیری برادرم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون جهت همه یکسان اجراء شود. 

واژه های کلیدی: سیاسی | قانون | دستگیری | جهانگیری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz