نصيحت كردن پلیس آگاهی پارکینگ قانونی

نصيحت كردن: پلیس آگاهی پارکینگ قانونی دوربین اردبیل تحقیقات فرزند پرونده دوربین

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی رییس جمهور 16 وزیر کابینه دولت دوازدهم را منصوب کرد

به گزارش ایسنا، رییس جمهور با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و در احکام جداگانه ای، 16 وزیری را که م

رییس جمهور 16 وزیر کابینه دولت دوازدهم را منصوب کرد

رییس جمهور 16 وزیر کابینه دولت دوازدهم را منصوب کرد

عبارات مهم : اسلامی

رییس جمهور 16 وزیر کابینه دولت دوازدهم را منصوب کرد.

به گزارش ایسنا، رییس جمهور با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و در احکام جداگانه ای، 16 وزیری را که موفق شدند روز یکشنبه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی را کسب کنند ، منصوب کرد.

رییس جمهور 16 وزیر کابینه دولت دوازدهم را منصوب کرد

واژه های کلیدی: اسلامی | اعتماد | رییس جمهور | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz