نصيحت كردن پلیس آگاهی پارکینگ قانونی

نصيحت كردن: پلیس آگاهی پارکینگ قانونی دوربین اردبیل تحقیقات فرزند پرونده دوربین

گت بلاگز اخبار حوادث سوءاستفاده مرد میان‌سال از تنهایی دختر 13ساله

مرد میان‌سال که از خلأ عاطفی دختربچه‌ای استفاده و با او ارتباط برقرار کرده ‌بود، از سوی دادگاه به شلاق و تبعید محکوم شد.

سوءاستفاده مرد میان سال از تنهایی دختر 13ساله

عبارات مهم : رابطه جنسی

مرد میان سال که از خلأ عاطفی دختربچه ای استفاده و با او ارتباط برقرار کرده بود، از سوی دادگاه به شلاق و تبعید محکوم شد.

به گزارش شرق ، قربانی که دختربچه ای 13ساله هست، بعد از جدایی پدر و مادرش با متهم آشنا شد و با هم ارتباط برقرار کردند.

لیدا دختر 13ساله که با شکایت عمه اش از مرد میان سال جهت بیان توضیحات به دادسرا رفته بود، گفت: من مرد میان سال را از طریق یکی از دوستانم شناختم و عنوان را به مادرم گفتم؛ او هم گفت اشکالی ندارد با هم رابطه داشته باشید ولی عمه ام از این مسئله ناراحت شد و شکایت کرد. من خیلی تنها بودم و پدرم در زندان بود به همین خاطر هم دلم می خواست کسی کنارم باشد که از من مواظبت کند.

سوءاستفاده مرد میان‌سال از تنهایی دختر 13ساله

با توجه به این گفته ها بود که پرونده به شعبه 5 دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران فرستاده شد تا متهم به اتهام برقراری رابطه با دختربچه محاکمه شود. در ابتدای جلسه پیگیری عمه لیدا که حضانت او را برعهده دارد، به قضات گفت: چند سال قبل برادرم به خاطر حمل مواد مخدر به زندان افتاد؛ لیدا خیلی کوچک بود. مادرش از برادرم جدا شد و حضانت لیدا هم به مادرش سپرده شد تا اینکه مدتی قبل برادرم با من تماس گرفت و گفت احساس می کند لیدا دچار مشکلی شده است هست. برادرم گفت: از طریق دوستانم در زندان متوجه شدم لیدا با مردی میان سال بیرون می رود و هنگامی که با مادرش دراین باره صحبت کردم متوجه شدم مادر لیدا هم در جریان است و خودش اجازه داده دخترم با مردی هم سن وسال من رابطه داشته باشد. لیدا هنوز متوجه خیلی پرسشها نیست و نمی داند چه اتفاقی جهت او افتاده هست. این زن ادامه داد: بعد از این تماس برادرم و شکایتی که او از همسرش کرد، حضانت لیدا به من داده شد و من با توجه به تحقیقاتی که کردم، متوجه شدم متهم از برادرزاده ام سوءاستفاده کرده؛ او از کمبودهای عاطفی برادرزاده ام باخبر بوده و وارد زندگی او شده است و از او سوءاستفاده کرده است و ما شکایت داریم.

مادر لیدا از این فرزند خوب مواظبت نکرده و به خاطر اینکه او را فرستاده به سمت مردي غریبه، لیدا معتاد هم شده است هست. البته من کمکش کردم تا ترک کند. لیدا هم به قضات گفت: من پدر نداشتم و مادرم هم خیلی نمی توانست به من پیگیری کند چون خودش پول زیادی نداشت. من هر لحظه یا در منزل مادربزرگم بودم یا در منزل عمه ام زندگی می کردم تا اینکه مدتی قبل با مردی آشنا شدم. هنگامی که با او بودم احساس امنیت می کردم؛ عنوان را به مادرم گفتم او هم گفت درصورتی که آن مرد را ببیند و تأیید کند، اشکالی ندارد که ما با هم رابطه داشته باشیم و بیرون برویم. بعد از اینکه مادرم با مرد میان سال صحبت کرد، من هم با او بیرون می رفتم و با هم دوست شدیم.

مرد میان‌سال که از خلأ عاطفی دختربچه‌ای استفاده و با او ارتباط برقرار کرده ‌بود، از سوی دادگاه به شلاق و تبعید محکوم شد.

اما یکی از دوستان پدرم ما را در خیابان دیده و عنوان را به پدرم خبر داده بود. او هم از این مسئله ناراحت شده است بود و من بعد از گفته های عمه ام متوجه شدم مرد میان سال قصد سوءاستفاده از من را دارد و شکایت دارم. این مرد پدرم را هم می آشنایی و می دانست که پدرم چندسالی باید در زندان باشد به همین خاطر هم به من پیشنهاد دوستی داد. در ادامه متهم در جایگاه حاضر شد؛ او گفت: لیدا دختر کوچکی بود که به خاطر شرایط بد زندگی اش دلم جهت او می سوخت و جهت اینکه تا بیرون آمدن پدرش از زندان از او مواظبت کنم و با او مهربان باشم، گاهی این دختربچه را بیرون می بردم. عنوان را هم با مادرش در میان گذاشته بودم.

من و لیدا هر چند روز یک بار با هم بیرون می رفتیم و چیزهایی که نیاز داشت برایش می خریدم و او را به تفریح می بردم. هر بار هم که بیرون می رفتیم، مادرش در جریان قرار می گرفت من قصد سوءاستفاده نداشتم و نمی دانم این دختر آیا چنین برداشتی کرده هست. او به مواد اعتیاد داشت و مدام از من پول می گرفت تا مواد بخرد؛ مادرش هم می دانست دخترش معتاد هست. زمانی که متوجه شدم او به مواد اعتیاد دارد، دیگر به او پول نمی دادم و فقط گفتم در حالی به تو کمک می کنم که بخواهی زندگی سالمی داشته باشی. به همین خاطر این دختربچه از من شکایت کرد.

متهم گفت: من اتهام رابطه با دختر 13ساله را قبول ندارم و درخواست برائت دارم. در ادامه وکیل مدافع متهم نیز توضیحاتی را به قضات ارائه داد و خواستار برائت موکلش از اتهام تجاوز به عنف شد. او گفت: هیچ مرجع قانونی و صلاحیت داری تأیید نکرده که موکل من با دختر 13ساله رابطه جنسی داشته است و خودش هم این مسئله را قبول ندارد و من درخواست برائت دارم.

سوءاستفاده مرد میان‌سال از تنهایی دختر 13ساله

با آخر جلسه پیگیری هیئت قضات وارد شور شدند و متهم را از اتهام تجاوز به عنف تبرئه و به اتهام رابطه نامشروع و سوءاستفاده از دختر فرزند 13ساله او را به شلاق و یک سال تبعید محکوم کردند.

واژه های کلیدی: رابطه جنسی | برقراری رابطه | رابطه نامشروع | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz